Zwroty

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu
Poproś o formulaż zwrotu, wypełnij i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu i przyczyna zwrotu, data zakupu.

2.Odesłanie produktu
Prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami, kodami rabatowymi.

3. Wysyłka
Zwracany produkt należy wysłać na adres:


Moms&Sons

Machowino 83

76-270 Machowino

Uwaga! 

Zwrotowi podlegają tylko produkty prefabrykowane.

W myśl Art. 38,Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:                                                                                                                                                                                                                     

 a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.